Modulul GIS

Modulul GIS va integra toate datele colectate și generate de componentele sistemului Iaso, oferind o perspectivă clară și obiectivă asupra magnitudinii pandemiei SARS-CoV-2 și a efectelor acesteia asupra aglomerărilor umane din România. Modulul va fi construită având la bază o arhitectură distribuită și va utiliza cele mai recente tehnologii Web și GIS. Accesarea acesteia de către utilizatori se va face via Internet, prin intermediul unui navigator (browser) web. Interfața sistemului va fi concepută în concordanță cu standardele în vigoare pentru a crea un mediu prietenos de gestiune spațializată a informațiilor legate de răspândirea SARS-CoV-2. Modulul GIS va ține cont de principiile și specificațiile tehnice ale directivei europene INSPIRE. Arhitectura modulului va ține cont de principiile ISO/IEC 10746-1:19982, Reference Model of Open Distributed Processing (RM-ODP). RM-ODP oferă un model abstract pentru proiectarea arhitecturii sistemelor distribuite, oferind cadrul necesar dezvoltării unor astfel de sisteme într-o manieră incrementală. Modelul a primit o importantă recunoaștere internațională și a fost adoptat ca model de referință pentru numeroase sisteme cu arhitectură distribuită, reprezentând baza conceptuală pentru seria de standarde geospațiale ISO 19100. Modulul GIS include două componente:

1 Clientul cartografic web – permite vizualizarea într-o manieră interactivă a datelor gestionate de sistemul Iaso.

2 Serverul GIS – împreună cu aplicația client, acesta asigură funcționalitatea GIS în mediul web.